دَ َ َ َفت…

نوشته شده توسط امین در 10 مرداد 1402

A new day, a new age, a new face, a new lay
A new love, a new drug, a new me, a new you

I forgive
Had enough
Time to live
Time to love

دیدگاه‌تان را ارسال کنید ...


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.