دیالوگ – مرگ

نوشته شده توسط امین در 7 اسفند 1389

+Why are you here, Wladek?
-It’s like this, I…
We…
All of them, all of them
All of them
+Perhaps they’re lucky
The quicker, the better

دیدگاه‌تان را ارسال کنید ...


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.