من

نوشته شده توسط امین در 26 تیر 1388

نزدیک ترین جا به خودم -توی اینترنت- اینجاست

هرچند نه من همه ی اینها هستم و نه همه ی اینها من…

توی زندگیت

بیشتر از تضاد

با چی درگیری؟!‏