لطیف نرم

زن را نباید فتح
زن را باید حس
کرد

دیدگاهتان را بنویسید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.