Home isn’t always a place, is it?

وقتی چیزهای بزرگ از کنترل خارج میشن
روی چیزهایی که درست جلوی رو ت هستن و دوستشون داری، تمرکز کن

طوفان تمام خواهد شد…

دیدگاهتان را بنویسید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.