تعمیم قانون پارتو

جامعه از ۸۰ درصد احمق

و ۲۰ درصد که دست به هیچ اقدام عملی مثبتی نزدن

تشکیل شده

دیدگاهتان را بنویسید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.