اندر احوال قربت

فلسفی

هر که در این بزم مقرب تر است

جام بلا بیشترش می دهند

 

دولتی

هر که در این بزم مقرب تر است

سیم و طلا بیشترش می دهند

 

جوان پسند

هر که در این بزم مقرب تر است

بیشترش می دهند

 

دیدگاهتان را بنویسید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.