تعمیم قانون پارتو

نوشته شده توسط امین در 5 آبان 1390

جامعه از ۸۰ درصد احمق

و ۲۰ درصد که دست به هیچ اقدام عملی مثبتی نزدن

تشکیل شده

دیدگاه‌تان را ارسال کنید ...


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.