ندارد

نامت را به من بگو
دستت را به من بده

حرفت را به من بگو
قلبت را به من بده

دیدگاهتان را بنویسید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.