ناتانائیل و دوستان

نوشته شده توسط امین در ۷ بهمن ۱۳۹۴

آدم ها رو زیاد فشار نده
ازشون چیزهای خوبی در نمیاد

wrap up

نوشته شده توسط امین در ۲۸ شهریور ۱۳۹۳

نتیجه گیری یکی از مهم ترین کارهای احمقانه ای است که بشر می کند