آخی…‏

نوشته شده توسط امین در ۱۹ دی ۱۳۹۰

نیوزلتر یه سایت رو آنسابسکرایب کردم
پیغام داده:
از اینکه ما رو ترک میکنید بسیار ناراحت هستیم، و هرگز خودمان را نخواهیم بخشید (!) ، امیدواریم بتوانیم خدماتمان را آنقدر بهبود ببخشیم که شما مجددا به جمع ما بپیوندید

میخواستم بگم:

یه ذره یاد بگیریم؟ ها؟

۶۵۷

نوشته شده توسط امین در ۱۴ دی ۱۳۹۰

با احمق بحث نکن