لطیف نرم

نوشته شده توسط امین در ۷ آذر ۱۳۹۴

زن را نباید فتح
زن را باید حس
کرد

۵۵۲

نوشته شده توسط امین در ۶ فروردین ۱۳۹۰

تفاوت زن و مرد

توی بدن ها و فیزیکشون نیست

شباهت زن و مرد بدن هاشونه