805

امشب یه اتفاقی افتاد به اینجا هم سر زدم، حدود ۵ ماهه هیچی ننوشتم… و جالب بود که آخرین پستم این بود: هرکس که میاد تو زندگی ت، یه تیکه از زندگی ت رو میسازه و وقتی میره یه تیکه از زندگی ت رو با خودش میبره… یه تیکه خالی میشه که هیچ کس و چیزی پر ش نمیکنه فردا دوباره باید برم پادگان…