که نمی‌افتن

نوشته شده توسط امین در ۲۸ آبان ۱۳۹۲

کی جلوی اتفاق های خوب رو گرفته؟

In the end, It doesn’t even matter

نوشته شده توسط امین در ۴ آبان ۱۳۹۲

فک کنم تنها باری که توی زندگیم بابت دفاع کردن ازم تقدیر و تشویق میکردن، پایان نامه م بوده

که فی الواقع اونم پیش نیمد

 

I’ve tried so hard
And got so far
But in the end
It doesn’t even matter
I had to fall
To lose it all
But in the end
It doesn’t even matter

۶ دیدگاه دسته‌بندی : تضاد