که نمی‌افتن

نوشته شده توسط امین در 19 نوامبر 2013

کی جلوی اتفاق های خوب رو گرفته؟

In the end, It doesn’t even matter

نوشته شده توسط امین در 26 اکتبر 2013

فک کنم تنها باری که توی زندگیم بابت دفاع کردن ازم تقدیر و تشویق میکردن، پایان نامه م بوده

که فی الواقع اونم پیش نیمد

 

I’ve tried so hard
And got so far
But in the end
It doesn’t even matter
I had to fall
To lose it all
But in the end
It doesn’t even matter

۶ دیدگاه دسته‌بندی : تضاد