خلاصه ش

نوشته شده توسط امین در ۸ مرداد ۱۳۹۲

زندگی باهاس کوتاه باشه، اما زندگی باشه…