(دفتر خاطرات یک تازه عروس (۱

دفتر خاطرات یک تازه عروس

Diary Of a Young Wife

Monday:

Now home from honeymoon and settled in our new home.

It’s fun to cook for Richard. Today I made an angel food cake and the recipe said, “beat 12 eggs separately**.” Well, I didn’t have enough bowls to do that, so I had to borrow 12 bowls to beat the eggs in.

دوشنبه

الان رسیدیم خونه بعد از مسافرت ماه عسل ، و تو خونه جدید مستقر شدیم …خیلی سرگرم کننده است ؛ این که واسه ریچارد آشپزی میکنم .امروز میخوام یه جور کیک درست کنم که تو دستوراتش ذکر کرده که ۱۲ تا تخم مرغ رو جدا کنین و بزنین.ولی من کاسه به اندازه کافی نداشتم واسه همین مجبور شدم ۱۲ تا کاسه قرض بگیرم تا بتونم تخم مرغ ها رو توش بزنم. ا

دیدگاهتان را بنویسید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.